WELKOM - intro & basis

Welkom op de vernieuwde Sign2God: de wegwijzer naar God via Jezus.

Op deze website kan je kennismaken met het waarlijk bijbelse geloof zoals Jezus Christus dat uitlegt. Het is persoonlijk bedoeld geloof, beslist niet gericht op kennis alleen, maar nog meer op hoe je geloof vormt krijgt in je leven, in je dagelijkse gedrag en in omgang met anderen.

Zoals wat Jezus onderwees en toonde heel anders was dan het doorsnee geloof van de geloofsorganisatie in zijn tijd hier op Aarde: zo is wat Sign2God toont ook heel anders dan wat de geloofsorganisaties tegenwoordig tonen. Anders in geloof, anders in het leggen van dat geloof, anders in het toepassen van dat geloof en tot een andere geloofsvrucht!

Echter: Sign2God neemt wel wat Jezus rechtstreeks zegt en onderwijst als uitgangspunt voor dat geloof (om te beginnen met Johannes 17:3) waar kerken en andere geloofsinstituten dat niet doen, niet durven of niet willen. Christenen zijn mensen die wel de woorden en leer van Christus uit de Bijbel willen en durven aan te nemen; zeker als het over geloof en geloofsleven gaat. Wij van Sign2God willen en durven dat ieder en tonen dat ook hier en ieder van ons persoonlijk kan daarom waarlijk “Bijbels Christen” genoemd worden! Bovendien zal je begrijpen dat wij van geen enkele kerksoort of sekte zijn daarom.

Misschien dat je ook graag Christus wilt gaan geloven op zijn woord? Dan is deze site dus zeker wat je zoekt en wilt lezen! Realiseer je echter wel dat kerkelijken de kerk, kerkgeloof en kerkleer tot kerk eer boven alles hebben staan, waar eigenlijk Christus zou moeten staan en wat hij onderwijst... Wat hier getoond wordt, zal door kerkelijken worden afgewezen (direct of indirect) en met vragen over wat hier getoond wordt, kan je dus niet bij hen terecht. Je zou alleen geveinsde interesse, afwijzing en ander negatief gedrag gaan ondervinden.

Neem daarom als je een toelichting wilt of vragen hebt gewoonweg met ons contact op via de mail (Sign2God@gmail.com) en je kan ons antwoord snel tegemoet zien. Hieronder alvast de links naar korte, heldere stukken over het ware bijbels christelijke geloof.

Sign2GodJosien & Hein 
Sign2God@gmail.com

God
Jezus Christus