Hoe Geestesgaven te onderscheiden en herkennen

Alleen als je gelooft in 1 ware God JHWH en in 1 Here Christus Jezus kun je je bij Christus voegen door de doop (Galaten 3:27, Handelingen 19:5) en daarna door gebed met handoplegging Gods Geest & Gaven ontvangen (Handelingen 19:6, Handelingen 8:17-18). Als je dat niet gelooft en die basis niet dienovereenkomstig legt, wordt je niet met God verbonden nadat je in Christus bent gedoopt en ontvang je de Gaven niet. Dan werk je vanuit een heidens geloof met je eigen suggesties van Gaven wat zonde is of nog erger: demonisch!

Ware Gaven van God JHWH zijn echter niet van toepassing op wereldse organisaties (zoals kerken), op wereldse/financiële doelen, op politiek, op betaald werk, om er zelf van te profiteren, op misdaad of geweld, op bedrog of spot. Ware Gaven zijn persoonlijk in dienst van Christus en God, een hulpmiddel om toe te passen voor elke persoon die je ontmoet als je uitgaat. Bijvoorbeeld: als persoon die het evangelie brengt, onderwijst, doopt, organiseert, geneest, demonen uitdrijft, onderscheid maakt tussen goed en kwaad, profeteert, enzovoort.

Geestesgaven die je na gebed ontving met handoplegging zijn niet dingen waar je voorheen goed in was. Geestesgaven betreft dingen die je niet kon doen of helemaal niet had; dan kan God het meeste geven en gekoppeld aan het Werk dat Hij je heeft voorbestemd om te doen!

• Als je plotseling dingen in gezichten en ogen ziet en het je wereld doet schudden, heb je waarschijnlijk de Gave om te onderscheiden. Je kunt niet anders dan zien wat je nog nooit eerder hebt gezien en nu wel.
• Als je een vuur in je keel voelt branden om te spreken en er blijven woorden voor komen in je hoofd, dan heb je waarschijnlijk de Gave van profeteren.
• Als je handen enorm aanvoelen met krachten en merken dat je op die manier mensen kunt genezen, heb je waarschijnlijk de Gave om mensen te genezen.
• Als je urenlang voor anderen kunt bidden, vraag dan informatie over hoe je voor die personen of gebeurtenissen moet bidden, dan heb je waarschijnlijk de Gave van Voorbede.
• Enzovoort.

Het belangrijkste punt is: je had dat vermogen niet eerder, je krijgt het van God die een andere bron is dan jijzelf en je kunt het niet gebruiken voor je eigen voordeel, succes of financiën!! En je kunt het niet gebruiken voor woede, spot, bedrog of wraak.

Ook is het belangrijk dat je nog moet leren hoe je moet toepassen, met welke regels en altijd moet danken (aan God in de naam van Yeshua). Bijvoorbeeld: als je kwaad waarneemt: bid, vraag om bescherming, waarschuw mensen en dank voor Gods Bescherming en Hulp.

Als je mensen geneest: doe het goed, nooit seksueel, nooit betaald. En leg geen handen op demonische mensen; het hebben van de Gave van onderscheid kan hier handig zijn!!!

Luisteren naar God of Christus en om hulp vragen kan ook erg belangrijk zijn tijdens het leerproces, maar ook wanneer je geconfronteerd wordt met bepaalde situaties!

Het benutten van de Gaven wordt georganiseerd door God Die Geest is (Johannes 4:24) en Hij en Christus zijn de bindende factor en het doel. Geen kerkelijke of andere wereldse organisaties of politiek of andere wereldse doelen.

Een waarschuwing als einde: Hebreeën 6:4-6 vertelt je dat als je eenmaal de Gaven hebt ontvangen, je niet kunt stoppen ze te gebruiken of je geloof te verlaten! Daar kun je ook GEEN vergeving voor krijgen, zegt dit vers, omdat het eigenlijk betekent dat je Christus twee keer wilt kruisigen en God zal dat niet toestaan! Dan ben je voor altijd verloren!!

Ga dus op pad met je Gaven, onderscheid ze en herken ze, bid om hulp onderweg en dank God in de naam van Christus Yeshua als alles op zijn plek valt!