Jezus (Yeshua) Christus


Jezus werd door God geschapen voor de Schepping plaats had zegt de Bijbel (Spr. 8:22-31, Joh. 17:5). Hij is dus een schepsel en wordt daarom ook de 'Eerstgeborene' genoemd. Hij noemt daarom terecht God 'Vader', maar ook zijn God (Joh 20:17). Vlak na zijn Opstanding zegt hij daarom ook tegen Maria Magdela dat "hij opstijgt naar zijn Vader die ook onze Vader is; naar zijn God die ook onze God is". 

Jezus werd door de enige ware God tot ons gezonden zegt Jezus ook zelf. En God gaf hem prijs als zondenoffer aan het kruis. Jezus betaalde zo met zijn leven en lichaam via de kruisdood de tol van de zonde voor allen; zonde die via Adam en Eva in de wereld werd gebracht. Zij gingen in tegen wat God hen geboden had en dat wordt 'zondigen' genoemd. En specifiek in hun geval aten ze wel van de vrucht die inzicht geeft in goed en kwaad, terwijl God hen dat verboden had.

Wie in God én in Jezus gelooft, zal eeuwig leven krijgen zegt Jezus. Dat is het ware Evangelie met het ware nodige geloof.

Johannes17:3 _ "Dit is eeuwig leven, dat de mensen U kennen, U, de enige ware God, en Jezus Christus, die U gezonden hebt".

Hernieuwing van de geestelijke band met God is namelijk weer mogelijk via Jezus. En daarom dien je zowel in God als in Jezus te geloven, want alleen zo kan je via Jezus (dmv de geloofsdoop in Jezus naam) erna tot God komen die Geest is (dmv de handoplegging na de geloofsdoop Handelingen 19:5-6, Handelingen 8:16-18).

Jezus stierf aan het kruis op een woensdagmiddag en werd voor zonsondergang in het graf gelegd. Na 3 nachten en dagen echter stond hij weer op uit de dood, want de enige ware levende God gaf hem het commando om uit de dood op te staan. Jezus kon dat niet uit zichzelf want hij was echt geheel dood. Zaterdag voor zonsondergang was Jezus weer levend, zodat ze op zondagnacht/vroeg in de donkere ochtend het graf leeg aantroffen. Nadat hij sprak met Maria Magdela bij het lege graf ging Jezus pas naar God toe om de speciale titel 'Heer' van God te ontvangen (Filippenzen 2:9-11): het voorlopige koningschap over alle schepselen in Hemel en Aarde, totdat hij alle macht teruggeeft aan God zegt de Bijbel (1Corinthiërs 15:24-28). Jezus zit nu als Hogepriester naast God op de troon (Hebreeërs 8:1).

Lees meer over Christen worden & Christen zijn.