Christen worden & Christen zijn

Pas na de Hemelvaart en de Uitstorting van de Geest is het mogelijk om Christen te worden en te zijn (Hand 11:26).

* Christen worden begint bij Jezus willen kennen in je leven, terwijl je ook in God gelooft. Maar leren wat het inhoudt om als Christen in de voetstappen van Jezus te gaan en leven. Geloofskennis van God en van Jezus is dus nodig en basis daarbij. De bereidheid om Jezus persoonlijk te volgen. Dé bijbelse basis en bevestiging daarvan is de geloofsonderdompeling in Jezus naam volgens de Bijbel. Zo word je een Christen; niet in 3 namen dus; Mattheüs 28:19 werd in de 4e eeuw vervalst (zie brieven Eusebius), 1Johannes5:7 werd door Erasmus vervalst! (het zgn  'comma Johanneum'). 

* Christen zijn kan alleen beginnen met deze doop, maar toegerust uitgaan pas na de handoplegging na die geloofsdoop zoals de Bijbel toont vanaf na de Uitstortingsperiode. Vanaf na die Uitstortingsperiode onderwijzen de Apostelen namelijk de Jezusdoop (in Jezus naam alleen Romeinen 6:3) gevolgd door de handoplegging waarmee je Geest en Gaven ontvangt (Handelingen 19:6, Handelingen 8:18). Zo word je door God aan God verbonden. En dan is het God die door je werkt net zoals God door Jezus werkt zegt Jezus. Hij zei ook dat hij niets op eigen gezag deed daarom (Johannes 8:42).

* Om Christen te blijven, is het wel de bedoeling om "schoon" te blijven en niet te zondigen tegen God, Gods 10 Geboden en niet tegen je eigen lichaam (='ontucht' 1Corinthiërs 6:18) dat God heeft gegeven. Enerzijds is dus stoppen met zondigen nodig (Romeinen 6:15, 1Johannes 3:4), anderzijds is vergeving vragen bij Jezus of bij God in Jezus naam nodig en wel door dat in je gebed te vragen. Tevens vraagt Jezus iedere Christen persoonlijk om uit te gaan in je leefomgeving of erbuiten om te onderwijzen, het ware Evangelie te vertellen, te dopen, enzovoort. Zo groei je in de Vrucht van de Geest en krijg je eeuwig leven zegt Jezus. Zonder die persoonlijke inzet is er geen Vrucht en geen eeuwig leven stelt hij bovendien (Mattheüs 25:29-30)!!!

Lees verder over: