Leven van Christenen

Als je door de Jezusdoop (=in Jezus naam) Christen wordt en erna (pas) de handoplegging krijgt en Gods Gaven ontvangst en verbonden wordt aan God door de Geest word je niet zelf ‘god’ en ook niet Jezus. Zij leven immers beiden zelf in de Hemel. Je houdt als Christen je eigen identiteit en je eigen, vrije keuze en je zal dus ongetwijfeld fouten maken en fout gaan. Geen Christen is dus perfect. Als Christen kan je wel vergeving krijgen in Jezus naam als hij/zij daarom welgemeend vraagt en dan ziet God je weer schoon en perfect in Christus. Dat is dus iets anders dan een perfect Christen worden/zijn.

Een Christen zal zeer waarschijnlijk voor beproevingen komen te staan, te lijden krijgen, vervolgd worden, problemen krijgen, enzovoort. Dus zal je als Christen in gebed heel dicht bij GOD [in Jezus naam] en bij Jezus moeten blijven. Ook als dat heel moeilijk of zelfs bijna onmogelijk lijkt. Bovendien zal je geduld moeten hebben en houden. Blijven bidden en vragen, blijven vertrouwen en blijven danken ook. En nog zwaarder: ondanks de beproevingen zal je persoonlijk en actief Christen zijn en blijven! Je blijft zelf Christen, namelijk trouw aan God, Gods Geboden, trouw aan Jezus en wat aan Christenen met betrekking tot gedrag gevraagd wordt te doen en te laten:
  • Trouw blijven aan Gods 10 Geboden (Openbaring 14:12);
  • Geen ontucht plegen(=geen seks hebben met familie, dieren, gelijke geslachten of doden zegt de Bijbel in 1CorinthiĆ«rs 6:10);
  • Blijven uitgaan, onderwijzen, evangeliseren, dopen, enz.;
  • Rechtvaardig, liefdevol en waarheidsgetrouw blijven;

Zo ben en blijf je als Christen een voorbeeld van mogelijke toekomstige Christenen. Zo groei je in de Vrucht van de Geest en zo krijg je eeuwig leven. En tijden van beproeving zijn dus wat je als Christen kan verwachten, maar wat je als Christen biddend en trouw handelend ook zal volbrengen.

Vervolgingen kunnen heel divers zijn. Persoonlijk gericht door personen, groepen van personen, organisaties of overheden. Ze kunnen gericht zijn op je lichaam, geest, familie & vrienden, financiƫn, werk of studie. Of gericht zijn op je zwakheden of juist waar je heel sterk lijkt te zijn of om een specifieke Gave te dwarsbomen. Alles is mogelijk en vaak is de reden erachter verborgen of verdraaid, zodat niet uitkomt wat de ware reden van de vervolging is, namelijk je geloof en het verspreiden ervan en geloofsgroei ondermijnen. Bidt altijd om Gods Hulp in Jezus naam of vraag Jezus rechtstreeks om hulp en helpers. Blijf vertrouwen. Blijf vragen. Geef niet op. Toon je trouw. En dank waar je kunt!

Lees nu meer over de Eindtijd.