Wijs de ware naam van Christus niet af

Johannes 3:18 zegt hoe belangrijk het is om de ware naam van Christus te kennen/aanvaarden: "maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet in de naam van de enige zoon van God heeft geloofd".

De echte naam van Christus is echter een Hebreeuwse naam, omdat Christus als Hebreeƫr geboren is, dus het is niet Grieks verlatijnst Jezus!!!

Don't reject Christ's true name

John3:18 says how important it is to know/accept the true name of Christ: "but whoever does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only son of God".

The true name of Christ however is a Hebrew name, because Christ was born a Hebrew so it's not Greek/Latinized Jesus!!!

Buigen voor Christus?!?

Dit artikel vertelt waarom het nodig is om voor Christus te buigen, hem ook te prijzen, ook tot hem te bidden en zijn echte naam Yeshua te gebruiken.

Bowing for Christ?!?

This papers tells why bowing for Christ, praising him too, praying to him and using his true name Yeshua is needed

Determine Gods Biblical Calendar

This paper shows how to determine and compile God's Days and Feasts on Biblical Calendar, because the Jewish Hillel2 calendar and the church calendar are not biblical neither suitable for Christians!