Names deliberately misplaced

The devil does not want God's true Name (YHWH) to be known or spoken.  The same also applies to the real name of Christ (Yeshua).

Namen bewust zoekgemaakt

De duivel wil niet dat Gods echte Naam (JHWH) bekend is of uitgesproken wordt. Datzelfde geldt ook voor de echte naam van Christus (Yeshua).

Politics not for Christians

The worldly power has an engine of money (Mammon) and the power installed through votes determines how that money is used so the "selfish voice" makes you part of that process and that system!

Politiek niet voor Christenen

De wereldse macht heeft een motor van geld (de Mammon) en de via stemmen geïnstalleerde macht bepaalt hoe dat geld wordt ingezet dus de "egoïstische stem" maakt je deel aan dat proces en aan dat systeem!

God's Promises

Since the crucifixion of Christ, God's Blessing of eternal life rests on everyone who also believes in Christ (John 3:36).  However, while alive, God promises much more: