Voorbereidingen voor het Avondmaal op Passover:

Voorbereidingen voor het Avondmaal:

Passover belangrijk voor christenen?!


In het oudtestamentische Passover was het schemermoment van de avond waarop het lam werd geslacht en het bloed op de deurposten werd geschilderd om de mensen te beschermen tegen Gods Geest die over Egypte trok.

Kruisiging, Opstanding en Eerstelingenfeest

"Nu, heel vroeg op de eerste dag van de week, terwijl het nog donker was, kwam Maria Magdalena naar het graf en zag dat de steen van de ingang was verwijderd", John20:1

Crucifixion, Resurrection & Firstfruit

"Now very early on the first day of the week, while it was still dark, Mary Magdalene came to the tomb and saw that the stone had been moved away from the entrance", John20:1

Preparations for the Lord's Supper on Passover

 Preparations for the Lord's Supper: