Christus naam Hebreeuws of Aramees

De naam Jezus is niet de ware en nodige naam (!Johannes 3:18) van Christus, omdat het de fonetische, uit het Grieks gelatiniseerde naam van Christus is.  Christus werd niet geboren in de gelatiniseerde kerk, noch in Griekenland.  Maar wat is zijn echte naam dan?

Christ a Hebrew or Aramaic name?

The name Jesus is not the true and needed name (!John3:18) of Christ, because it's the phonetic out of Greek Latinized name of Christ. Christ wasn't born in the Latinized church neither in Greece. But what is his true name then?

Wijs de ware naam van Christus niet af

Johannes 3:18 zegt hoe belangrijk het is om de ware naam van Christus te kennen/aanvaarden: "maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet in de naam van de enige zoon van God heeft geloofd".

De echte naam van Christus is echter een Hebreeuwse naam, omdat Christus als Hebreeƫr geboren is, dus het is niet Grieks verlatijnst Jezus!!!

Don't reject Christ's true name

John3:18 says how important it is to know/accept the true name of Christ: "but whoever does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only son of God".

The true name of Christ however is a Hebrew name, because Christ was born a Hebrew so it's not Greek/Latinized Jesus!!!

Buigen voor Christus?!?

Dit artikel vertelt waarom het nodig is om voor Christus te buigen, hem ook te prijzen, ook tot hem te bidden en zijn echte naam Yeshua te gebruiken.