Christenen mede-erfgenamen met Christus

Kinderen van God, net als Christus!

Christians joint-heirs with Christ

Children of God just as Christ!

All Christians are tested

From faith to steadfastness to perfection.

Every Christian experiences trial.  Sometimes through illness or the effects of old age, sometimes through accident, war or violence.  Sometimes through the death of a loved one, mental illness or trauma.  Or in many possible other ways.

Christenen worden allen beproefd

Van geloof naar standvastigheid tot volmaaktheid.

Iedere Christen valt beproeving ten deel. Soms via ziekte of gevolgen van ouderdom, soms via ongeluk, oorlog of geweld. Soms via sterven van een geliefde, psychische aandoening of trauma. Of op vele mogelijke andere wijzen.

Christenen: ontworpen als Vegans?!

Alleen plantaardig eten in de hemel

God heeft mensen ontworpen om veganisten te zijn en volledig plantaardig te eten, zoals te lezen is in Genesis 1:29, waar staat: