True name of God

God who is a Spirit (John 4:24) is called YAHWEH or YHWH.

Ware naam van God

God die een Geest is (Johannes 4:24) heet JAHWEH of JHWH.

Laying on hands not for activation

More and more churches are becoming aware of prayer with the laying on of hands after the baptism of faith.  Probably also because of questions from their own church members about this.  And in order to keep members involved and to make them a little more comfortable, some churches are changing their view on prayer with the laying on of hands...

Handoplegging niet ter activatie

Er zijn steeds meer kerken die zich bewust worden van gebed met handoplegging na de geloofsdoop. Waarschijnlijk ook door vragen van eigen kerkleden hierover. En om de leden erbij te houden en ietwat het naar de zin te maken, wijzigen sommige kerken hun visie ten aanzien van gebed met handoplegging...

No instant heaven or hell

A significant portion of "church land" teaches "instant Heaven or hell after death" which is totally inconsistent with what the Bible teaches: