Gods Feesten wijzen op Gods Plan

Wat aan God is verbonden, zal eeuwig zijn zoals God de Eeuwige is. Zo ook Gods Feesten. Zij maken deel uit van Gods Reddingsplan, namelijk:

  • Passover & Feest Ongezuurde Broden : Avondmaal & Kruisiging
  • Eerstelingenfeest FOB (zondag) : Opstanding & Presentatie van Jezus in de Hemel
  • Pinksterfeestdag (zondag) : Uitstorting Heilige Geest
  • Bazuindag : Aankondiging Wederkomst Jezus
  • Grote Verzoendag (vastendag) : Voorbereiding op Wederkomst Jezus
  • Loofhuttenfeest : Naar God gaan en in de Hemel wonen
  • Laatste Grote Dag : Afrekening met zonde 
  • Sabbat : wekelijkse rustdag 
  • Nieuwe maandag : maandelijkse vernieuwingsdag

NB: De Bijbel merkt Sabbat en Nieuwe Maan als de Feesten van God aan en merkt de andere Feesten (hierboven) als ‘overige Feesten’ aan...

Voor Christenen zijn als Gods Feesten inclusief Sabbat en Nieuwe Maan dus belangrijk, want het betreft ook hun toekomst, heden en verleden. Echter: alleen de Sabbat (vrijdag zonsondergang tot zaterdag zonsondergang) is ook een Gebod, namelijk het vierde Gebod van GOD (‘Hou de Sabbat!’). Dus die Sabbat blijft voor Christenen altijd te volbrengen, want Christenen volbrengen Gods Geboden en hebben de getuigenis van Christus zegt de Bijbel. De Sabbat begint op vrijdag met zonsondergang en eindigt zaterdag met zonsondergang (in je eigen land).

Bekijk ook de Bijbelse Feesten Kalender.

NB: Let op - de huidige Joodse/Messiaanse feesten (kalender) zijn niet Bijbels. Ze zijn qua kalender en bepaling totaal anders dan wat God heeft vastgesteld. Deze Joodse feesten kalender (onder Hillel II) zijn dus ongeschikt voor Bijbelse Christenen!