Meer verdieping van Bijbelse geloofsbasis

Sign2God staat voor Wegwijzer naar God. Ooit begonnen met 5 A4-tjes tekst. Inmiddels is de site gegroeid en bijgeschaafd. Op deze pagina lees je meer over Bijbels geloof, wat dus níet afkomstig is van theologen, geloofinstituten of kerken, maar rechtstreeks uit de Bijbel en het liefst wat Jezus zélf rechtstreeks zegt. Dus kun je de aangegeven Bijbelversen zélf teruglezen in je Bijbel.

Inleiding
Eeuwig leven na dit leven?!
Stop je oude leven!
Start je nieuwe leven!

Tel je zegeningen!
Er zijn voor je naasten
Geloof kent pieken en dalen 
Iemand vergeven doet leven 
Elke dag klaarstaan voor de wederkomst?!

(Wij adviseren je meerdere Bijbelvertalingen te gebruiken, om een zo compleet en betrouwbaar mogelijk beeld te krijgen. Wij gebruiken o.a.in het Nederlands: NBG 51, Statenvertaling en Groot Nieuws Bijbel. Voor Engels: AV, ASV, ESV, NET, WEB. Als aanvulling is het leuk om te weten NBG51, Statenvertaling en AV ook op Strong zijn, dus op woord kunnen worden bekeken uit de Grondtekst)