God

God is de enige Eeuwige; HIJ is altijd geweest en heeft altijd bestaan. Zijn naam is EL, ELOAH of JHWH. De Eeuwige heeft geen zichtbaar of tastbaar lichaam, maar is Geest (Johannes 4:24).
Hij kan echter wel gezien worden; bijvoorbeeld als licht, vuur, bliksem of wolk. De Bijbel toont dat hoewel er slechts één ware God bestaat, God niet beperkt is tot één eigen geestelijk lichaam, want de Bijbel spreekt van "7 Geesten van God" die uitgestort zijn over de Aarde en die voor Gods Troon staan (Openbaring 5:6). Echter dezelfde Bijbel stelt dat God Geest is en dat er maar één ware God is die ondanks al die Geesten één God is dus er zijn niet meerdere goden vanwege meerdere Geesten.

Alles en iedereen verbonden met de eeuwige God zal eeuwig leven en worden daarom naar God de ELOHIM genoemd. Zij vormen een geestelijke werkeenheid met God die Geest is. Tot die Godverbondenen ELOHIM behoort ook de Mensenzoon Jezus (Hebreeuws 'Yeshua') die de Hogepriester van God is (Hebreeën 8:1, Hebreeën 4:14, Hebreeën 5:5) en tot Heer over alle schepselen is gemaakt. Jezus wordt ook wel Christus genoemd: Gods gezalfde. God schiep alles door en voor hem.

De Bijbel vertelt namelijk in Spreuken en Johannes dat Jezus erbij was toen God het Scheppingswerk begon en hem zelfs betrokken heeft in het scheppingswerk (Spreuken 8:22-31, Johannes 17:5). En vanuit de Bijbel weten we ook dat de mens geschapen is naar hun gelijkenis (Genesis1:26), namelijk met een zichtbaar en tastbaar lichaam zoals Jezus heeft en met een geest zoals God Geest is.

Verder lezen over Jezus Christus.