De Eindtijd

De Bijbel stelt dat je de Eindtijd herkent aan de tekenen ervan en noemt specifiek telkens terugkerende aardbevingen, epidemie├źn, oorlogen & geweld & dreigingen ervan. Aan het einde zal de zon zelfs doven en de maan rood worden en de sterren van de hemel vallen stelt de Bijbel. En dat het in die tijd zal zijn dat Jezus en de engelen door God weer naar de Aarde worden gezonden om al Gods Kinderen mee naar God in de Hemel te nemen (1 Thessalonicensen 4:14-18) waar Jezus ons een plaats heeft toebereidt (Johannes 14:2-3). Eerst zullen bij die Wederkomst van Jezus de dode kinderen van God uit het graf opstaan en tegelijkertijd met de nog levende kinderen van God een nieuw, hemels lichaam ontvangen. En dan gaan zij met de engelen mee de lucht in om boven de Aarde Jezus te ontmoeten en om samen naar God toe te gaan. Zij krijgen daar een 1.000 jarige priesterstage.


De andere kinderen blijven dood op en in de Aarde achter. En ook hun heer de duivel blijft gebonden en geketend in de afgrond. Pas 1.000 jaar later wordt de duivel vrijgelaten uit zijn gevangenis (Openbaring 20:7) en ook de overige dode kinderen worden dan levend. De duivel zal hen misleiden en hen tegen God en Jezus opzetten, maar zij zullen plots in vuur omkomen dat op hen neerdaalt (Openbaring 20:9); zowel de duivel en alle overige mensen of dienaren.

Lees door over Een nieuwe Hemel & Aarde.
Of lees Elke dag klaarstaan voor de Wederkomst?!