Politiek niet voor Christenen

De wereldse macht heeft een motor van geld (de Mammon) en de via stemmen geïnstalleerde macht bepaalt hoe dat geld wordt ingezet dus de "egoïstische stem" maakt je deel aan dat proces en aan dat systeem!


"Niemand kan twee heren dienen, want hij zal of de ene haten en de andere liefhebben, of zich aan de ene hechten en de andere minachten; gij kunt niet God dienen en Mammon", Mattheüs6:24.


Voor Christenen kan "politiek stemmen of politiek bedrijven" dus niet, want zij staan set-apart cq afgescheiden van die wereld. Bovendien gaan zij op een smal pad tot de smalle poort van redding dus niet op de brede wereldse weg tot ondergang.


"Ga naar binnen door de nauwe poort. Want de poort en de weg die naar de ondergang leiden, zijn ruim en breed, en velen gaan die weg.‭ ‭Maar de poort en de weg die naar het leven leiden, zijn nauw en smal, en maar weinigen vinden die weg", Mattheüs7:13-14


Onmiddellijk valt dan op dat kerkelijke mensen wel stemmen voor politieke partijen wat logisch is, want ook de kerken zijn een wereldse organisatie via KvK inschrijving, rechtspersoonlijkheid, betaald personeel, gezagsdragers en besturen, winst en verlies rekening, fiscale aftrek, sprekers protocollen én politieke partijen! Ook zo weet je dat kerken niet Christelijk zijn en dat ook het kerkelijke individu geen Christen is; het heeft er alleen de schijn van. Kerken zijn geworteld in afgodisch Babylon en zijn daar de vrucht van.


Kiezen voor een kerkelijke politieke partij is net zo werelds als voor iedere andere partij; het betreft slechts naamchristelijkheid. Bovendien: als zo'n partij samendoet of steun geeft aan bvb een vrijmetselarij partij (VVD, SP*, FVD*, D66, CDA) of een esoterische geënte partij (PvdA, GL: leer van occulte/demonische Helena Blavatsky) heb je daar deel aan genomen. Laat staan als je een afgodische partij (Denk bvb) zou steunen of ermee samendoen. En wat als  je partijen steunt met vertegenwoordigers die vrijmetselaar, afgoden dienaar of sexueel onrein zijn? Zij zijn dan ook jouw vertegenwoordigers; waar zij zonde en de gevallen lucifer vertegenwoordigen...


*Communisme is een trede van de Vrijmetselarij (van de gevallen lucifer).


Wat voor kerkleden op die brede kerkweg en wijze wel kan, kan voor Christenen eenvoudigweg niet.


Christenen kiezen via Christus (geloofsdoop) voor God JHWH (gebed met handoplegging na de doop) en krijgen zo Gods Stem in hun leven op het smalle pad. Zij vertrouwen zo op God en Christus; en leggen aan hen hun noden voor in gebed.


Laat je dus als Christen niet in met de wereldse macht cq politiek; en stem er ook niet voor!


=============