Wat te doen als je ontdekt dat de KERKSE 3-EENHEIDSGOD / 2-EENHEIDSGOD nep en heidens is?!

Laat je niet gek maken, begin niet te denken dat je geen geschikte kerk kunt vinden. Kerken zijn wereldse organisaties en sowieso ongeschikt. Je moet nu op God en op Christus vertrouwen! Als je het ze vraagt, zal je het smalle pad naar de nauwe poort van de verlossing worden getoond.

1. Begin met bidden tot God; zeg dat het je erg spijt en niet wist dat Hij Zelf een Geest is (Johannes 4:24, 1Corinthiers2:11) en ook de enige ware God YAHWEH is. Leg je hart en oprechtheid in je gebed. Beëindig je gebed tot Hem door te zeggen "Ik vraag dit in de naam van Christus Yeshua" (Johannes 16:23). 

2. Bid na dat gebed tot Christus (Johannes 14:13-14) en noem hem bij zijn ware Hebreeuwse naam Yeshua, maak het persoonlijk! Vertel hem in je gebed dat je hem belijdt als Heer en als Hogepriester van God JHWH (Hebreeën 8:1-2). Zeg dat het je spijt dat je dit niet wist.

Bidt tot-;en prijs voortaan God en Christus beiden persoonlijk, Johannes 5:23. Bouw een relatie op met beiden!

3. Deel je kennis met de weinige gedoopte (!) mensen die je vertrouwt en liefhebt in geestelijke zaken van je geloof. Toon hen de reddende woorden van Christus in Johannes 17:3, Johannes 14:1 die leiden tot het eeuwige leven als je dienovereenkomstig gelooft in 1 ware God en in één Heer Christus. Als ze het eens zijn en dit geloof aanvaarden, laat ze dan bidden tot God en tot Christus, net zoals jij dat deed onder 1. en 2.

4. Jij en een paar anderen (reeds gedoopt*, 1 is genoeg!) willen herlinken met God en de Geestesgaven ontvangen om mee uit te gaan in dienst van Christus. Om dit te doen:

Hou een nederige aanbidding met zang en indien mogelijk praisemuziek. Aanbid God en aanbid Christus. In je woonkamer, in een schuur, in de natuur, etc.

Dan gaat ieder van hen staand biddend (in gedachten) wachten op jou om je hand op hun schouder/arm te leggen en voor hen te bidden, dat zij Gods Geest mogen ontvangen, vraag erom in de naam van Christus Yeshua.

Leg de handen op met de RECHTERHAND en houd je ogen open om te kijken wat er gebeurt om te getuigen indien mogelijk. God zal jou ook zegenen!!!

Doe dit totdat alle mensen het gebed met handoplegging hebben ontvangen. Laat ze dan allemaal op dezelfde manier de handen op jou leggen (RECHTERHANDEN) en bidden voor jou!!

5. Laat ieder in haar of zijn leven uitgaan met de Geestelijke Gaven en zoek uit welke specifieke Gave(s) er zijn gegeven. Geestesgaven zullen meestal anders zijn. Het spreken in tongen is absoluut niet vereist en moet als de minste Gave worden beschouwd!!!

Als je kunt onderscheiden door te zien: doe dat en gebruik het om goed te doen. Als je kunt onderwijzen: doe dat dan. Als je kunt genezen, genees dan. Enz.

Christus zegt in de niet vervalste Mattheüs 28:19-20:

"Gaat daarom uit en maakt discipelen van alle volken, en leert hen onderhouden alles wat Ik u bevolen heb. En zie, Ik ben altijd bij u, tot het einde der tijden."

Wil je meer lezen? Klik hier: 

Babylon verwerkt in de kerkse 3 of 2 eenheidsgod

Hoe de Bijbel vervalst werd om de kerkse afgoderij te ondersteunen

Bijbels geloof