Elke dag klaarstaan voor de Wederkomst ?!

Jezus vertelt in Mattheüs 25:1-13 over hoe 10 bruidsmeisjes staan te wachten op de komst van de Bruidegom. Zij hebben allen olielampjes bij zich, maar slechts de helft van hen nam ook reserve olie mee voor als de Bruidegom wellicht heel laat zou terugkeren en je lamp leeg raakt. Sta jij elke dag klaar voor de Wederkomst van Jezus op de daarvoor nodige wijze?

Een korte uitleg van Mattheüs 25:1-13 Die bruidsmeisjes horen bij de Bruidegom die terug zal komen. Zij stellen de Christenen voor. En Jezus is die Bruidegom. De olielamp die ze bij zich hebben zijn zij zelf, namelijk een lamp in Christus. De olie in de lamp zijn Geest en Gaven die ze ontvingen. En de reserve olie betreft de aanwas van de actief ingezette Geestesgaven: de Vrucht van de Geest.

Hoe je zelf een ‘olielamp’ in Jezus wordt?
Christen word je door Jezus te volgen in leer en geloof in 1 ware God en in 1 Here Jezus (zie Johannes 17:3 en 14:1). De bevestiging van je geloof in Jezus is de geloofsdoop in Jezus naam (alleen) zoals we weten uit Romeinen 6:3. Zo ben je feitelijk tot Jezus gekomen stelt Galaten 3:27.

Zo ben je een waardige tempel geworden om er later ook weer Gods Geest in te ontvangen (Efeziërs 2:21 en Hebreeën 3:6).

Hoe je olie in je lamp krijgt?
Olie staat hier voor Gods Geest en Geestesgaven, zodat God waarlijk in jouw tempelhuis woont (1Corinthiers3:16, 1Corinthiers6:19). HIJ brandt cq leeft in jou; zo ben jij Zijn Tempel in Christus.

Na de geloofsdoop waardoor je tot Jezus kwam en een reine tempel in hem werd, kan je Gods Geest en Gaven ontvangen door de handoplegging met gebedsverzoek hiertoe tot GOD. HIJ kan je dan de Geest schenken en de Gaven geven. Dit weten we uit onder andere Handelingen 19:5-6 en Handelingen 8:16-18. Vanaf na de periode van Uitstorting van de Geest onderwijzen de Apostelen de handoplegging tot Geest en Gavenontvangst en doen dat ook zo. Met de zo ontvangen Geestesgaven dien je persoonlijk en pro actief uit te gaan in je leefomgeving (Mattheüs 25:20-21) en zo aanwas van Talenten krijgt na inzet (=Vrucht van de Geest).

Hoe je de reserve olie krijgt?

Actieve inzet van de na handoplegging ontvangen Geestesgaven zorgt voor de aanwas van de ontvangen Gaven. Enerzijds blijf je zo levend in je geloof, anderzijds groei je in de Vrucht van de Geest. De meisjes zonder reserve olie vallen in slaap en krijgen geen eeuwig leven. Zij zien de Bruidegom niet weerkomen. En als ze wakker worden, krijgen ze nog steeds geen eeuwig leven.

Geestesvrucht (Galaten 5:22 en Efeziërs 5:9) :

  • Geloof 
  • Liefde 
  • Waarheid 
  • Vrede 
  • Geduld
  • Vriendelijkheid
  • Goedheid
  • Hulpvaardigheid
  • Zelfbeheersing
  • Gerechtigheid

Wachten op de Wederkomst van Jezus
Als Christen sta je dus niet niks te doen terwijl je wacht op de Wederkomst van Jezus, maar je verwacht wel dat Jezus op een bepaald moment terugkomt (Johannes 14:3). Namelijk teruggezonden wordt door God op een moment dat alleen God kent (Marcus 13:32, Mattheüs 24:50). Er is dus ook geen sprake van instant hemel of hel, maar een Opstanding tot leven waarbij de engelen je meenemen naar Jezus in de lucht waarnaar allen naar God in de Hemel toegaan (1Thessalonicen4:14-18) waar Jezus ons een woning heeft toebereid (Johannes 14:2).

Ondertussen wel Christen blijven!

Zoals we weten uit het verhaal van de bruidsmeisjes (Mattheüs 25:5-6) kwam de Bruidegom pas zeer laat weer; midden in de nacht toen het duister was. Daarmee verwijst Jezus naar het duister van de Eindtijd. En in dat duister nemen de bruidsmeisjes reserve olie mee. Tijdens die verwachting van de Wederkomst in die Eindtijd ben je als Christen dus proactief bezig via inzet van de Geestesgaven, waarmee je uitgaat, onderwijst, evangeliseert, doopt, demonen uitdrijft, geneest, enzovoort. Als een Christen de Gaven ontvangen heeft, maar er niets mee doet sterft hij/zij voor eeuwig en is er geen redding meer mogelijk zoals te lezen valt in Hebreeën 6:4-6 en Mattheüs 25:30.

Ook Gods 10 Geboden trouw blijven

Naast de actieve inzet van de Geestesgaven moet je ook Gods 10 Geboden trouw blijven zoals te lezen is in Openbaring 14:12 en de getuigenis van Christus houden. Het gaat hier om alle 10 Geboden van God dus ook het Sabbatsgebod, dus het houden van de vrijdag zonsondergang tot zaterdag zonsondergang als rustdag. (Kerkzondag is niet Gods Sabbat!).

Ook in je dagelijkse leven ben en blijf je in geloof en praktiserend een Christen. En als je zondigt tegen God, Gebod of je naasten heb je blijvend je dagelijks gebed nodig, waarin je vergeving vraag aan God in Jezus naam (Johannes 16:23) of aan Jezus rechtstreeks (Johannes 14:13-14) als je Heer en Hogepriester ten overstaan van God (Hebreeën 4:14).

Zo sta je als Christen elke dag klaar voor de Wederkomst van Christus en mag je vertrouwen op redding tot eeuwig leven. En zo krijg je toegang tot het Feest in de Hemel waar Jezus ons een plaats heeft toebereid!

Lees ook: