Stop je oude leven!


Check of jij soms een oud leven leeft!
Er zijn vele wijzen om te leven; en veelal doen mensen dat zonder erbij na te denken en nog vaker door gewoon te doen wat de ouders voorgedaan hebben of wat de mensen om hen heen deden en doen dat na.Wat er mis is met dat oude leven?!?
Dat oude leven vormt je op een manier die niet prettig is, maar alleen prettig lijkt. En dat wordt snel duidelijk als je gaat kijken naar de gevolgen van dat oude leven; voor jou en de mensen om je heen en de maatschappij...

  • Doen waar je zin in hebt, leidt al gauw tot apathie, dronkenschap, verslavingen, overgewicht, ziektes, egoïsme, jaloezie, haat, dierenleed, milieuvervuiling, hoge kosten, respectloosheid, geweld, enzovoort.
  • Geloof in geleidegeesten, krachten en zelfverwezenlijking is eigenlijk ook doen waar je zelf zin in hebt, zodat je er ook zelf beter van kan worden. Alleen leidt ook dat je tot verslaving, egoïsme, respectloosheid, enzovoort.
  • Geloof in de 3-ene-kerkgod, 2-ene-kerkgod, JG-kerkgod of anders te noemen kerkgod? Kerklidmaatschap/kerkgang is feitelijk op basis van een afgodisch geloof dat hand in hand gaat met de wereld, want de kerken doen ook mee met de wereld via afgoderij, vrijmetselarij, fiscus, overheid en politiek. Allemaal om maar weer macht en status te hebben; met veel geld natuurlijk. Zo doe je eigenlijk weer waar je zelf zin in hebt met dezelfde gevolgen die je ook in de kerken terugziet: apathie, machtsmisbruik, verslavingen, ziektes, (sexueel) geweld, egoisme, enzovoort.
  • Geloof in JHWH alleen is een bevestiging van een oud leven zonder Yeshua. En zonder de door JHWH gezonden Yeshua is er geen (eeuwig) leven. Waarschijnlijk leef je dan ook onder Gods Wet cq Geboden, maar die kan je zonder Yeshua niet vervullen, want zonder Yeshua kom je niet tot GOD; en zonder tot GOD te komen, krijg je niet de Geestesgaven/Leiding om Gods Wil tot Gods Vrucht te vervullen...
  • Geloof in zelfverbetering via Boeddha loochenstraft zich onmiddellijk als je kijkt naar de geweldadige wegen van priester-boeddhisten; bijvoorbeeld in vechtsporten. En anders loochenstraft dat geloof zich als je kijkt naar de geestelijke leiders van boeddhistisch Tibet en hoe zij zich verrijken ten koste van de bevolking. De moraal van zelfverbetering is niet anders dan arrogante- en egoistische zelfverwezenlijking. Wie is er beter dan jij en waar brengt jou dat?
  • Geloof in een kerkorganisatie die een onbijbelse naam van GOD (JHWH) verzint als bvb. "Jehova" leidt nooit tot eeuwig leven; niet vanwege het wereldse aspect eraan en niet vanwege het eigenzinnige cq zelfverzonnen-element eraan. Wereldse kerkorganisaties eindigen altijd weer met machtsmisbruik, afgoderij, bezoldiging en brede wegen hand in hand met de wereld tot de brede poort van ondergang...
  • Geloof in een ander kerks evangelie dan het Evangelie volgens Jezus in Johannes 17:3 leidt tot verafgoding van de kerkorganisatie en haar leiders, wat weer leidt tot machtsmisbruik, afgoderij, bezoldiging en brede wegen hand in hand met de wereld tot de brede poort van ondergang...
Geen wonder dus dat de kranten en journaals gevuld worden met geweld, pedofilie, oorlog, diefstal, moord, haat, terrorisme, verslavingen, vandalisme, enzovoort. Die nare gevolgen horen namelijk bij dat leven; of je dat nou wilt, wist of niet!

GOD echter wil mensen eeuwig leven geven, maar zeker niet als ze gevormd worden tot al die nare daden of gedachten tot die nare daden, want GOD wil zeker geen eeuwige ellende. Vandaar dat GOD van ieder mens verwacht die bij leven een stage doorloopt waarin niet dat wereldse en egoïstische uitgangspunt is, maar waarbij je begint om daar mee te stoppen cq te breken! Neem gewoonweg eens een moment om je te realiseren waar jij staat en waar jij zo naartoe gaat en of je dat wel gewenst vindt?!? 


Vind jij jouw oude leven ongewenst en wil je echt opnieuw beginnen? Lees hier verder!