Passover belangrijk voor christenen?!


In het oudtestamentische Passover was het schemermoment van de avond waarop het lam werd geslacht en het bloed op de deurposten werd geschilderd om de mensen te beschermen tegen Gods Geest die over Egypte trok.

De HEER zei tegen Mozes en Aäron in het land Egypte: "Deze maand is het begin van de maanden voor jou, het zal de eerste maand van het jaar zijn. Zeg tegen de hele gemeenschap van Israël: 'In de tiende dag van deze maand moeten ze elk een lam voor zichzelf nemen volgens hun families - een lam voor elk huishouden. Als een huishouden te klein is voor een lam, moeten de man en zijn buurman een lam nemen volgens naar het aantal mensen - u zult uw lammetje tellen naar hoeveel iedereen kan eten.Uw lam moet perfect zijn, een mannetje, een jaar oud; u mag het van de schapen of van de geiten nemen. Je moet ervoor zorgen tot de veertiende dag van deze maand, en dan zal de hele gemeenschap van Israël het rond zonsondergang doden. Ze zullen wat van het bloed nemen en het op de twee zijstijlen en de bovenkant van de deurpost smeren van de huizen waar ze het zullen eten.", Exodus 12:1-7

In het Nieuwe Testament redt tijdens diezelfde schemering van die Passover avond het geslachte Lam van God en zijn bloed de mensen van de zonde en kan Gods Geest over hen komen:

"Het was ongeveer twaalf uur in de middag van de voorbereidingsdag voor het Passover. ‘Hier is hij dan, uw koning,’ zei Pilatus tegen de Joden.‭
‭‘Weg met hem, weg met hem!’ schreeuwden zij. ‘Aan het kruis met hem!’ ‘Moet ik uw koning dan laten kruisigen?’ vroeg Pilatus. De opperpriesters antwoordden: ‘De enige koning die we hebben is de keizer!’‭ ‭Toen leverde hij Jezus aan hen uit om hem te kruisigen. Ze namen Jezus mee.‭", Johannes 19:14-16

Het Avondmaal symboliseert dit offer van Christus aan het kruis. Christus kon dit Avondmaal niet houden tijdens Passover, omdat hij gearresteerd, gekruisigd en in het graf gelegd werd in de schemering van Passover. Hij is dat Offerlam van Passover:

"En hij nam een brood, dankte God, brak het, gaf het hun en zei: ‘Dit is mijn lichaam dat voor jullie wordt prijsgegeven. Doe dit om mij te gedenken.’‭

‭Zo gaf hij hun na de maaltijd ook de beker, met de woorden: ‘Deze beker is het nieuwe verbond, een verbond dat bekrachtigd wordt door mijn bloed, dat voor jullie wordt vergoten", Lucas 22: 19-20

Voor christenen is het belangrijk zich dit te realiseren, want als zij het Avondmaal houden, moet dat in dezelfde schemering van Passover zijn; om elk jaar zijn offer aan het kruis te herdenken.

Hoe Passover te bepalen, die 14e dag van de eerste maand, tijdens de schemering? De nieuwe maan die het dichtst bij de lente-equinox van het noordelijke deel valt, is de eerste dag van die eerste maand. Die nieuwe maan van zonsondergang tot zonsondergang is de eerste dag. De 2e dag van de volgende zonsondergang tot zonsondergang, 3e dag van de volgende zonsondergang tot zonsondergang, etc etc totdat je bij de 14e zonsondergang tot zonsondergang komt 12 zonsondergangen na de zonsondergang van de nieuwe maan van deze 1e maand genaamd Abib in de lente. En in de schemering bij/na zonsondergang van die dag wordt het Passover gehouden waarin GEDOOPTE* Christenen het Avondmaal houden.

Het Avondmaal van de Heer is eigenlijk op het Feest Ongezuurde Broden, dus het gebruikte brood en druivensap moet ZONDER GIST zijn, dus Ongezuurde Broden en ongezuurde wijn betekent zonder alcohol dus gewoon wat druivensap!!

Lees Lukas 22:19 voordat u een klein stukje van het ongezuurde brood eet. En voordat je de wijn drinkt, moet je Lukas 22:20 lezen. Maak er een waardig Avondmaal van: eet en drink niet met trek en wacht op elkaar om te eten en te drinken.

1Korinthe 11:27-29 zegt dit: "Want elke keer dat u dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer totdat hij komt. Daarom zal iedereen die op onwaardige wijze* van het brood eet of de beker van de Heer drinkt, schuldig zijn aan het lichaam. en het bloed van de Heer.

Een persoon moet eerst zichzelf onderzoeken* en hem op deze manier het brood laten eten en uit de beker laten drinken. Want degene die eet en drinkt zonder zorgvuldige aandacht voor het lichaam, eet en drinkt oordeel tegen zichzelf".

Zoals elke speciale herdenkingsdag maar één keer per jaar wordt gehouden: zo zou ook deze herdenking één keer per jaar op Passover moeten zijn. Op elke andere manier zou het een aanfluiting worden!

Meer lezen over voorbereiding voor Passover) Avondmaal:

Meer lezen over Gods Dagen op Gods Kalender: Gods feesten wijzen op God's plan

Gods Bijbelse kalender op jaar