Kruisiging, Opstanding en Eerstelingenfeest

"Nu, heel vroeg op de eerste dag van de week, terwijl het nog donker was, kwam Maria Magdalena naar het graf en zag dat de steen van de ingang was verwijderd", John20:1
"Want zoals Jonas drie dagen en drie nachten in de buik van de walvis was, zo zal de Mensenzoon drie dagen en drie nachten in het hart van de aarde zijn", MattheĆ¼s 12:40

De zondag als opstandingsdag tellen kan niet, omdat Christus niet de hele zondag in het graf is gebleven; voor daglicht was hij al uit de thomb, dus het zou in strijd zijn met MatteĆ¼s 12:40.

Dan moet de sabbat de dag van de opstanding zijn, omdat de Bijbel de zaterdag na zonsondergang ook als de 1e dag beschouwt; een bijbelse dag is van zonsondergang tot zonsondergang. Dus Christus was herrezen voor zonsondergang op zaterdag dus op de sabbat!

Als je 3 zonsondergangen terugrekent, kom je uit op de dag van de kruisiging en zijn begrafenis voor zonsondergang: op woensdag.

Ze vonden het graf op die zondagochtend leeg in het donker, omdat Christus zaterdagavond voor zonsondergang uit het graf was opgestaan.

Belangrijker is te begrijpen dat Christus nog niet naar de hemel is gegaan, maar eerst Maria Magdalena heeft ontmoet:

"Jezus zei tegen haar: "Maria." Ze draaide zich om en zei tegen hem in het Aramees: "Rabboeni "(wat leraar betekent). Jezus antwoordde: "Raak me niet aan, want ik ben nog niet opgestegen naar mijn Vader. Ga naar mijn broers en vertel ze: 'Ik ben oplopend naar mijn Vader en uw Vader, naar mijn God en uw God", John20:16-17

Maar kort daarna steeg Christus op naar de hemel om voorgesteld te worden als Gods Eersteling:

"Als resultaat verhoogde God hem en gaf hem de naam die boven elke naam is, zodat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen - in de hemel en op aarde en onder de aarde - en elke tong belijdt dat Jezus Christus Heer is tot eer van God de Vader", Filippenzen 2:9-11.

Eersteling zoals in de eerstgeborene en eerste uit de dood en vertegenwoordigt alle geredde gelovigen in hem:

"‭Is de eersteling heilig, dan ook het deeg, en is de wortel heilig, dan ook de takken", Romeinen 11:16

"Maar als de Geest van Hem, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u woont, zal Hij die Christus Jezus uit de doden heeft opgewekt, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn Geest, die in u woont", Romeinen 8:11

Het Feest dat dit eert wordt EERSTELINGENFEEST genoemd en is de zondag van het Feest Ongezuurde Broden. En dit Feest Ongezuurde Broden sluit aan bij het Passover tijdens de schemering van de 1e dag van het Feest Ongezuurde Broden: waar het Lam werd geslacht en apart gezet.

Het is dus belangrijk om in het bijzonder het Passover, het Feest van de Ongezuurde Broden en het Eerstelingenfeest in acht te nemen. Passover als avondmaal ter herinnering aan de dood van Christus aan het kruis, FOB zonder gist zoals Christus zonder zonde is. En het Eerstelingfeest ter ere van de dag dat Christus aan God in de hemel werd gepresenteerd, waar hij zijn speciale titel en aanbidding van alle schepselen in de hemel en op aarde ontving ('elke knie zal buigen').

De eenvoudigste manier om het feest van de eerstelingen te vieren (als een sabbat!) is te weten dat dit is wat de kerk 1e Paaszondag noemt.

De gemakkelijkste manier om Pesach te houden, zodat je het Avondmaal erop kunt houden en Feest Ongezuurde Broden kunt verbinden, is door op deze link te klikken waar je Gods Bijbelse Feesten-agenda voor het specifieke jaar vindt

Om meer te lezen over hoe Gods feest op Gods kalender nog steeds van toepassing is op christenen, klik hier