Het dichtgetimmerde paradijs?!

Er klinken steeds meer noodkreten over diersoorten, regenwouden en natuur die verdwijnen. Tegelijkertijd willen we allen mooie, grote huizen, geasfalteerde wegen, veel snelwegen en vliegen naar verre bestemmingen. Zit daar iets van een tegenstelling in of misschien toch niet geheel? Kan je in het klein en persoonlijk toch nog een groot verschil maken? En zo ja: is dat een christelijk streven dan?

De mens als bewaarder van de natuur
Jazeker is het streven om te zorgen voor de Aarde, de dieren, oceanen en natuur een christelijk streven. God heeft die taak immers aan alle mensen gegeven om te beginnen met Adam en Eva (Genesis 1:28); dus ook zeker aan zijn kinderen in Christus. En Christenen worden ieder specifiek gevraagd ‘set apart’ te staan dus persoonlijk bezig te zijn en zo ‘het verschil te maken’. Zeker ook als het over natuurbehoud, zorg voor dieren en leefomgeving gaat.

De erfzonde tot tegenstelling
Vanaf het moment dat de satan Adam en Eva verleidde en misleidde om tegen God in te gaan (Genesis 3:19 – het eten van de verboden vrucht) is er een tegenstelling in de wereld gebracht. De invloed van de duivel die de wereld die God heeft goed schiep, leidde tot aantasting, verpesting en verrotting. En in alle aantasting is het ons toch wel duidelijk dat het een steeds snellere opmaat is naar een zeer ellendig einde. En dus gaan er al tijden noodkreten op. De vraag is hierbij automatisch of het wel zin heeft te proberen om het tij te keren als je weet dat het desondanks tot een groot einde zal gaan komen?! Het antwoord is eenvoudig: altijd zinvol. Waarom? Omdat Christenen van liefde tot liefde zijn. En dus begaan zijn met alles dat leeft en bloeit. Nog meer: ze beseffen dat het hun eigen ‘achtertuin’ en leefwereld betreft. Dus wil je het beste mogelijk doen om verpesting te stoppen of tegen te gaan.

Altijd persoonlijk & klein beginnen

Tegenwoordig realiseren velen zich dat grote onpersoonlijke projecten vaak niets veranderen voor zover ze iets positiefs bijdragen dat ze soms doen, maar dan totdat het geld op is... Dus dat de eigen houding/inzet op persoonlijke wijze wel werkt en dus heel belangrijk is. Daarom is een eigen, proactieve focus op huis & tuin en voeding & kleding om te beginnen zo belangrijk.

Voeding belangrijker dan bezit?!

Ja echt! Wat je eet, wordt geproduceerd en vervoerd. Wat geproduceerd wordt, vraagt energie, grondstoffen; veroorzaakt afval, uitstoot, vervuiling en opwarming van de Aarde. Zo worden dieren, oceanen en natuur verpest. Dus wat je eet en drinkt, komt zo bij jezelf terug als vergiftigde, verpeste leefomgeving. En voeding is iets van iedere dag, meerdere malen per dag. En voeding komt tegenwoordig van over de hele wereld per vliegtuig of boot wat ook weer luchtvervuiling en vervuiling van de oceanen betekent. Vaak zijn die buitenlandse groentes en fruit rijkelijk bewerkt met gif, straling, antibiotica, gentechnieken en dierlijke mest. Zo word je niet alleen de mondiale leefomgeving ziek, maar jij als consument ook. Zo belangrijk en veelomvattend is voeding dus.

God gaf ons fruit, zaden en planten tot voedsel
Uit Genesis 1:29 weten we dat God de mens fruit, zaden en planten tot voeding gaf. Volledig plantaardig voedsel dus. Die voeding is het best voor ons darmstelsel en lichaam geschikt. Na de zondeval stond God het toe om dierlijk te eten, mits geen bloed en vet. En niet van alle dieren. Voor welk voedsel kies je dan in de tegenwoordige tijd? Voor wat overheden zeggen dat goed voor je zou zijn? Voor wat voedingsinstituten zeggen dat goed voor je zou zijn? Nee! Als Christen kies je voor wat God van je vraagt of ter beschikking stelt in de basis zoals e.e.a. bedoeld is. En primair zijn dat dus groenten, pitten, zaden, kruiden, vruchten, planten en fruit. Dat is gezond voor de mens; die voeding is voor de mens bestemd zoals hij/zij gemaakt is. Dat God dierlijk eten onder voorwaarden toestond vanwege de zondeval doet daar niets aan af. De mens is bedoeld als planteneter; en planten bevatten alles dat de mens nodig heeft. Zelfs B-12, mits we onze voeding niet zo compleet ontsmetten of schoonwassen.

Plantaardig: super!
Als je alleen plantaardig eet en dat gevarieerd doet zonder olie of vetten toe te voegen aan je voeding (ook niet via bakken, braden, enz.) word je en blijf je heel gezond, energiek, slank en vol weerstand tegen ziektes.

Als je plantaardige voeding kweekt, heb je minder grond nodig dan als je dieren tot voeding kweekt. En natuurlijk enorm veel minder grondstoffen in verhouding tot het voer dat je dieren geeft om te groeien. Ook krijg je geen overbemesting. Zo hou je de grond gezond, maar ook het grondwater en zo het flora en fauna.

Als je plantaardige voeding kweekt, krijg je ook geen dieren in je habitat; en dus ook geen dierenziektes en ook geen dierenziektes die op de mens overgaan; noch door het eten van dieren noch door virussen in de lucht, via contact of verstuiving. Zo blijft onze leefgemeenschap gezonder en heb je minder kosten voor ziekte, invaliditeit of begrafenis.

Als je plantaardige voeding eet, hoeven er geen dieren te lijden in hokken, het massale ophokken of vanwege de slacht. Zo groei je geestelijk, namelijk in liefde en in harmonie met je omgeving en natuur.

Het zijn maar een paar constateringen, maar er zijn er nog veel meer. Duidelijk is echter al snel dat wat God als uitgangspunt voor de mens neemt liefdevol en gezond is. En niet alleen voor ons.

De Bijbel stelt ook daarom dat geen omgang moet hebben of zoeken met mensen die zich vol eten aan vlees of volgieten met drank (Spreuken 23:19). Dus wat de wereldbevolking nu massaal laat zien als consumptie is echt niet de bedoeling; en zeker niet voor wie tot God behoren!!

Je paradijs zelf vormgeven
Als je als Christen in harmonie met je geloof wilt zijn en blijven, zal je nu zeker begrijpen dat je voeding daar superbelangrijk in is. Het begint met je geestelijke huis & tuin: je lichaam, je gezondheid en weerstand. En dat je dat paradijsje dat God je ter beschikking stelde goed behandelt door plantaardig te eten zonder toegevoegde olie of vet. Zonder dierlijk dus ook. Juist 100% plantaardig en gevarieerd: bonen, groenten, kruiden, pitten, planten, vruchten, zaden en fruit. Heerlijk toch ook?!? Geen olie of vet eten betekent bovendien meer smaak hebben, meer proeven. Dat doet ook eten!

En nog mooier: met die voeding richt je Gods paradijs in op een gezonde, diervriendelijke, milieuvriendelijke wijze. Je denken verandert, wat je doet verandert, je wordt wijzer, gezonder en je bent in toenemende harmonie met je leefomgeving. Op die kleine eenvoudige wijze maak je als Christen dus een enorm verschil en geef je een goed voorbeeld dat doet naleven. En zo doe je precies wat God graag wil en bedoeld heeft.