Evangelie uitdragen of liever complotten ontmaskeren?

Ja: we leven in de eindtijd. Velen volgen op diverse wijzen en georganiseerd de satan onder zijn diverse aliassen, verschijningen en organisaties/ondernemingsvormen. Maar wat moet je nu als Christen? Je storten op elke misleiding, groep en complot om je gelijk aan te tonen over dat de duivel en zijn organisaties echt bestaan? Of toch liever beginnen met het tonen van het Evangelie tot eeuwig leven met bijhorend geloof in 1 ware GOD en in 1 Here Jezus zoals Jezus zegt in Johannes 17:3 ? Een zoektocht door de Bijbel.

Evangelie & geloofsbasis tot getuigenis
Voor Christenen is en blijft altijd het Evangelie tonen en onderwijzen de bedoeling; met het daarbij horend geloof. En de rol van Jezus daarin en wat hij onderwijst voor Christenen. Logisch anders ben je geen Christen volgens de Bijbel (Handelingen 11:26, Mattheüs 28:19). Hetzelfde geldt ook voor het persoonlijk en proactief uitgaan met de Geestesgaven die je ontvangt na de handoplegging na de Jezusdoop; zonder proactief uitgaan ben je geen Christen meer, maar zelfs voor eeuwig verloren! (Hebreeën 6:4-6).

Persoonlijk het hemelse als uitgangspunt

In aanvulling stelt Colossenzen 3:1-4 dat Christenen zich niet moeten focussen op de wereld, maar gericht moeten zijn en blijven op het hemelse en wat komen gaat vandaaruit. Daarbij is het ook de bedoeling dat we wat Jezus Christenen vraagt te doen ook na te streven. Denk aan er zijn voor je naasten in de meest brede zin. Bijvoorbeeld voor de armen, zieken, vervolgden, enzovoort. Zo groei je immers in de Vrucht van de Geest als Christen. En daar is veel tijd en inspanning voor nodig!

Je naasten veilig houden & waarschuwen
Hoewel het als Christen dus beslist niet de bedoeling is om een focus op het wereldse en haar complotten te ontwikkelen, omdat je alleen daaraan al een heel leven bezig kan zijn: het is wel de bedoeling om op een zo persoonlijk mogelijk niveau misleidingen aan het licht te brengen om je naasten te waarschuwen. Ter bescherming en hen voor schade of schande te behoeden. Dus zaken onderzoeken, de vrucht ervan bepalen en zo ook waar ze thuishoren, kan je als Christen dus zeker gericht doen; zeker als het je naasten betreft om hen er persoonlijk inhoudelijk en direct op te kunnen wijzen.

Complot gerichtheid maakt vaak zuur & bitter

Christen zijn in de eindtijd is vaak eenzaam en moeilijk. Velen leven immers in totale misleiding tot misvorming tot een zeer nare vrucht waarvan we de gevolgen tegenwoordig dagelijks op straat, op school en werk, in de natuur, in winkels en op televisie zien. Voeg daaraan complot gericht zijn toe of het continue willen ontmaskeren van misleidingen en je wordt al gauw apathisch en leeg in gedrevenheid. En loopt het risico bitter of een zuur persoon te worden. Misschien ga je jezelf afvragen in het verlengde daarvan ‘waarom je eigenlijk nog contact zou maken met anderen?’. Iedereen is toch al verpest, zal je denken? En voor je het weet, geef je alle tijd die je hebt aan bestudering van misleiding tot misvorming. Geef die focus en ontwikkeling tijd en je zal alleen nog jezelf als waardig en perfect zien; en je groeit uit tot een contactloze, actieloze, bittere zuurpruim. Zo ben je noch wervend, noch tot voorbeeld van Christus of Christenen. Je toont zo feitelijk geestelijk al gestorven te zijn...

Misleiding, beproeving & tegenslag
Christenen weten dat ze in deze wereld zijn en er een naderende ontknoping en einde staat te komen. Een einde waarin een zeer nare vrucht en dito gedragingen zeer hevig getoond zullen worden. Behalve dat je zo zelf beproefd wordt: je mag je er niet mee afgeven en niet mee aan overgeven, maar je blijft ervoor waarschuwen. Toch is het net als met het Evangelie verkondigen beter om geen parels voor de zwijnen te gooien. Behalve dat je daarmee tijd en moeite zou verspillen: je brengt jezelf er mogelijk nodeloos mee in gevaar. Dus kies er liever om mensen die al gekozen hebben voor Jezus en God persoonlijk op gevaren en misleidingen te wijzen en daarover uitleg te geven. Echter ook hier geldt: basaal en niet continue. Dan zou niemand meer praktisch Christen zijn, maar student van de wereld onder satan!

Ruimte voor werking van de Geest

Zeer belangrijk is om ook te beseffen dat GOD en Jezus degenen die tot hen behoren ook persoonlijk kan benaderen; bijvoorbeeld om te waarschuwen of voor te bereiden op wat komen gaat (Handelingen 20:23-24). Bovendien kunnen ontvangen Geestesgaven als Inzicht (in goed en kwaad) en Wijsheid ook meteen duidelijk maken dat er iets of iemand niet veilig is en dat je erbij weg moet gaan. Daarbij is wat de wereld als ‘gevaar’ beschouwt ook heel anders. De wereld denkt namelijk in geld, bezit en leven in het hier & nu. Christenen echter denken aan het hemelse, eeuwig leven bij God, het geloof dat daarbij hoort, hoe je leeft in Christus om met behulp van de Geest Gods Geboden te volbrengen, hoe je er proactief met de Gaven bent voor je naasten waardoor je groeit in de Vrucht van de Geest. Dus het gevaar in wereldse zin is beslist niet het gevaar in hemelse zin!

Christen zijn & blijven

Van Christenen wordt van ieder verwacht dat ze tijdens hun leven trouw zijn aan God, Gods Geboden (alle 10 inclusief Sabbat houden; vrijdagavond zonsondergang tot zaterdagavond zonsondergang) en het geloof in Jezus houden (Openbaring 14:12). En ook dat ze met de Gaven proactief Christen blijven (Hebreeën 6:4-6). Dus je blijft persoonlijk Christen als het gaat om gebed, vergeving vragen/schenken, uitgaan, hoe je uitgaat en om er voor anderen te zijn. Iedere dag. In die persoonlijke activiteit, hoedanigheid en groei hoort dus ook je naaste waarschuwen en proberen veilig op het smalle pad te houden. Zo ben je liefdevol, gericht op waarheid en gerechtigheid. Maar je bent daarbij gericht op het hemelse dat komen gaat. En je heil ligt bij God in Christus.